Nordic Edtech Alliance är ett partnerskap mellan nordiska edtech aktörer. Syftet med Nordic Edtech Alliance är att stärka samarbetet och profilera nordisk edtech internationellt, med de nordiska värdena, jämlikhet, demokrati, kvalitet, lärande och effektivitet genomsyrar budskapet. Målet är att attrahera nordiska och internationella investerare till nordisk edtech och bygga broar till internationella marknader. Investeringar är en förutsättning för innovation, utveckling och tillväxt på exportmarknader.

Nordic Edtech Award är ett initiativ där NEA varje år anordnar en nordisk edtech tävling i ett internationellt sammanhang. Varje år utses en finalist från varje land; Island, Danmark, Norge, Finland och Sverige. De möts i finalen som reser mellan olika nordiska internationellt präglade mötesplatser för innovation och investeringar. 2017 genomfördes finalen på SLUSH i Helsingfors, där svenska Lexplore tog hem vinsten och 2018 års final gick av stapeln på Oslo Innovation Week, där svenska Strawbees tog hem priset. 2019 tog isländska Mussila hem priset som då arrangerades på SLUSH. 2020 gick Nordic Edtech Alliance in i ett samarbete med världens största edtech-tävling för edtech- GESA- Global Edtech Startup Awards och vi arrangerar sedan dess den nordisk-baltiska finalen. 2020 vann finska Schoolday en plats i den globala finalen.

Vi gör detta för att lyfta innovativa startups för investerare och potentiella kunder- om fler lärare, elever och studenter skall få nytta av ny innovation måste den skala.