Svensk edtech växer visar den senaste rapporten som jämför de svenskgrundade bolagens årsomsättning mellan 2015 och 2016. Branschorganisationen Swedish Edtech Industrys rapport visar att bolagen ökade med 12% under 2016, där de yngre bolagen står för det mesta av tillväxten, rent procentuellt. De nya bolagen växer med 57%. Dessa siffror bekräftas av Swedish Edtech Industry:s site på Nordic Tech List.

”Vi är en stor bransch i tillväxt. I Sverige ligger vi långt fram när det gäller digitalisering av utbildning och vi har många lösningar som efterfrågas på utländska marknader”, Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry.

Förväntad tillväxt och stora investeringar

Siffrorna i rapporten bekräftar den förväntade tillväxten från förra årets rapport och den kommer bara att fortsätta, med de nationella digitala strategierna och intresset för nordisk edtech. Investerare blir allt mer intresserade av de lösningar vi tar fram i Norden, säger Jannie Jeppesen. Enligt data på Nordic Tech list har de tjugo största investeringarna under perioden 2015 till september 2017 ett totalt värde på 370 miljoner kronor.

  • De nya bolagens omsättning växer med 57% och antalet anställda ökar med 27% .
  • På totalen ökar omsättningen med 12%.
  • Den genomsnittliga tillväxten på bolagens årsomsättning ligger på strax över 200% (NTL)
  • Antalet nystartade svenskgrundade bolag ökar i år igen och många yngre bolag befinner sig i stark tillväxt.