Vad vi gör inom export, innovation och tillväxtfrämjande aktiviteter