Hjälp till skolor att bedriva undervisning online

Med anledning av utvecklingen rörande Corona (Covid -19), arbetar nu branschen intensivt med att öka sin beredskap att hjälpa skolor att bedriva sin undervisning online, i det fall det blir aktuellt i Sverige.

På edtechkartan finns en levande sammanställning där allt de olika leverantörerna tillgängliggör i form av olika sorters extra stöd och resurser till skolorna. Sidan är en tillfällig samlingssida för att så enkelt som möjligt samla aktuella resurser.

Till Skola online (covid-19)