Edtechbarometern 2023 – Inflationseffekter, AI-feber och uppköp

(Summary in English below)

Mitt i den pågående debatten om hur AI kommer att omstöpa vårt samhälle och kritiska röster om digitalisering i skolan hörs, släpps den årliga branschrapporten för edtech. Rapporten svarar på frågan- hur mår edtechföretagen 2023? 

AI är den starkaste trenden där många av våra medlemsföretag förutspår att AI-tekniken nu kommer slå igenom på bred front inom utbildning och driva fram nya arbetssätt och lösningar. Den senaste tidens AI-kapplöpning mellan applikationer som språkmodellerna ChatGPT och Bard har inte gått någon förbi. Tekniken är nu tillgänglig för att byggas in i tjänster, och utvecklingen förväntas gå fort. Det ligger också i linje med företagens förväntan om att användarna kommer att ställa fler krav på smart, ny teknik och att man vill arbeta mer datadrivet.

Små aktörer, inflationseffekter och uppköp

Några av slutsatserna i barometern:

  • Trots det stora antalet användare är branschen liten. Majoriteten av våra medlemsföretag har mindre än 25 anställda och omsätter mindre än 25 MSEK.
  • AI är den starkaste trenden där många av våra medlemsföretag förutspår att AI-tekniken nu kommer slå igenom på bred front inom utbildning och driva fram nya arbetssätt och lösningar.
  • Andelen ledare som är kvinnor är högre inom edtechbranschen än i andra branscher. En tredjedel av våra medlemsföretag har en kvinnlig vd eller medgrundare.
  • Optimismen är fortsatt stark i branschen, men framtidsutsikterna har försämrats på grund av inflation och ekonomisk oro. Företagen rapporterar högre leverantörspriser, högre utvecklingskostnader och oro för kundernas betalningsförmåga på kort och lång sikt. En del företag har höjt sina priser medan andra är begränsade av avtal utan indexuppräkning.
  • Många företag är oroliga över politiska beslut, den polariserade debatten om digitalisering i skolan och fokus på tryckta läromedel. Dubbeltydiga budskap skapar osäkerhet på skolorna och riskerar att hindra digital utveckling och investeringar i digitala läromedel och lärresurser.

Tema: Digital kompetens i ljuset av AI-utvecklingen – ”Vi måste orka lära oss mer”

I 2023 års rapport är temat digital kompetens och den snabba AI-utvecklingen. Under temat har experter, forskare och företrädare för olika sektorer intervjuats:

Måns Jonasson, expert på Internetstiftelsen
Amy Loutfi, professor och ledande AI-forskare
Palle Lundberg, vd SKR
Linnea Stenliden, biträdande professor och forskare AI-litteraracitet
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör Tech Sverige

Rapporten avslutas med en trendspaning av Nordic Edtech News Jonathan Viner som pekar på stora trender som påverkar utvecklingen: AI, mikrolärande, universitetens affärsmodeller som förändras och företagens ökade investeringar i kompetensutveckling.

Läs Edtechbarometern 2023: Vi måste orka lära oss mer!

Se resumé samt panelsamtal utifrån rapportens tema digital kompetens – Är vi redo för AI-revolutionen?

Summary in English

Swedish Edtech 2023: Inflation Effects, AI Fever and consolidation in Industry Report

The Swedish Edtech Industry has released its annual industry report, highlighting the latest trends and developments in the sector. Despite serving a considerable number of users, the industry still consists primarily of small and startup companies, with 67.5% of companies having fewer than 25 employees and generating less than SEK 25 million in revenue. The report also shows that the gender diversity of the industry’s leaders is higher than in other sectors, with one-third of the member companies having a female CEO or co-founder.

However, the report highlights how the industry’s optimism has decreased, despite the stable growth of the sector. Many of the member companies are reporting higher supplier prices, development costs, and concerns about customer solvency due to inflation. The report indicates that there are noticeable differences in the stability of the companies, with ”must-have” solutions in the public sector being more stable than companies targeting other sectors.

The report also raises concerns about how political decisions and the ongoing polarized debate about digitalization in schools and the focus on printed learning materials could affect the development of digital tools, especially in the context of educational inequality in Swedish schools. The industry is afraid that schools that have already fallen behind in their digital development might not continue their work, and the investments made in digital learning materials and resources could be at risk of being further reduced.

The report also shows that AI is becoming increasingly important in the industry, with many member companies adopting AI to develop new and innovative educational tools. The report suggests that AI will be an essential factor in the future of the sector and will continue to attract investors, leading to more acquisitions and mergers in the industry.

Overall, the report provides an insightful look into the Swedish Edtech Industry, highlighting the challenges and opportunities facing the sector.