Årets branschrapport: Behovet av digitala tjänster för det livslånga lärandet är större än någonsin – svensk edtech har förutsättningar att bli ledande

Vår tredje branschrapport om svensk edtech: “Marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech – internationell tillväxt och ökat behov av livslångt lärande”. En rapport som pekar på en växande global marknad, men också på en större efterfrågan av digitala tjänster för livslångt lärande här hemma.

Sverige behöver en nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande och skolan behöver sikta högre

Våra stora samhällsutmaningar som den digitala transformationen, den gröna omställningen och utvecklingen av vår välfärd har en gemensam nämnare: kompetensförsörjning. Ett område som skär genom flera politikområden, näringsliv-, utbildning- och arbetsmarknad och som idag tenderar att spreta åt olika håll.

Sverige behöver en samlande strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande så att vi får ordentlig kraft att möta våra samhällsutmaningar, något vi ser sker i våra grannländer. Här ingår även skolan, det är där grunden för den digitala kompetensen läggs

Nedslag i rapporten:
  • Branschen består huvudsakligen av små företag. En klar majoritet av medlemsföretagen omsätter under 15 miljoner per år och sju av tio medlemsföretag har färre än 25 anställda.
  • Det är en fortsatt optimistisk bransch, där i princip samtliga medlemsföretag tror på en ökad tillväxt kommande år, framförallt inom förskola/skola och B2B och nu även mer utanför Sveriges gränser.
  • Europeiska investeringar i edtech har aldrig varit så stor som nu, mycket på grund av pandemin som drivit på förändring och skapat nya behov.
  • Med små medel har Sverige förutsättningar att bli ledande i användning och utveckling av edtech, t.ex. genom satsningar på samarbetsmiljöer för testning och evidensmätning.

Läs rapporten i sin helhet här.