Ny branschrapport – ett bidrag till ett mer faktabaserat samtal om ”it i skolan”

Swedish Edtech:s branschrapport  – den första i sitt slag – är en översikt över vad edtech omsätter på den svenska marknaden, med siffror som inte varit tillgängliga och sammanställda på det här sättet tidigare. Den syftar till att öka kunskapen om branschen, både vad den omsätter och hur de lösningar som finns kan användas effektivt och ändamålsenligt. Rapporten omfattar också en branschbarometer där företagens syn på framtiden lyfts. 

Årligt återkommande referensverk

Branschrapporten är tänkt att bli årligt återkommande, för jämförelse över tid och som underlag för ett mer faktabaserat samtal om “it i skolan”. Ett referensverk såväl för vår egen bransch, som för politiker, lärare, tjänstemän och andra som är intresserade av utbildningsfrågor i allmänhet och utbildningsteknologi i synnerhet.

Nedslag i vad rapporten 2020 visar om branschen:
  • I förhållande till den stora användarbasen med miljontals användare, är edtechbranschen en liten, men bred bransch. Här finns leverantörer av allt från datorer och annan hårdvara till tjänster för all sorts skoladministration till läromedel till appar för specifika moment inom enskilda ämnen. Rapporten visar att det inte är de undervisningsnära tjänsterna skolorna prioriterar.
  • Branschen består huvudsakligen av små företag. En klar majoritet av medlemsföretagen omsätter under 15 miljoner per år och sex av tio medlemsföretag har färre än tio anställda.
  • Det är en optimistisk bransch, som ser signaler på en ökad digital mognad hos kunderna. Men den offentliga marknaden är prispressad, med en del osund konkurrens från offentliga aktörer, föråldrad teknik och okunskap som står i vägen för en fri och sund marknad, där tillväxt är en förutsättning för utveckling och innovation. 
  • Branschen tog ett stort ansvar och stärkte upp sin kapacitet för att möta den enorma ökningen av såväl befintliga som helt nya användare när coronakrisen kom, och täckte på så vis upp för den bristande likvärdighet som råder på skolorna gällande tillgång till digitala verktyg och läromedel. Och det utan ökade intäkter. 
Fem aspekter påverkar framtida utveckling

Rapporten lyfter fem aspekter som påverkar hur man framöver kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och behov vi ser kopplat till dessa: skolors föråldrade teknik, den strategiska kompetensen, kommunernas ekonomi, den osunda konkurrensen samt erfarenheterna från coronapandeminVi pekar även på hur branschen bidrar i arbetet.