februari 27, 2023

iMAL- fångar elevers läs- och skrivkunskaper tidigt i skolgången

I vår artikelserie där vi presenterar våra medlemsbolag har turen kommit till det norska bolaget iMAL och vi har intervjuat Matilda Staberg, pedagogiskt ansvarig och ansvarig för arbetet på den svenska marknaden. iMAL är ett digitalt läromedel och kartläggningsverktyg utvecklat […]
februari 3, 2023

Enögt av regeringen att bara satsa på tryckta böcker

Det saknas tillgång till både digitala och tryckta läromedel på svenska skolor och nu klubbar regeringen medel som ska gå till tryckta läromedel. Det är att skriva Sveriges lärarkår på näsan och det skapar inte förutsättningar för en likvärdig skola […]
januari 25, 2023

Lektionsakuten – vill ge en stabil start så att lärare stannar kvar i yrket

Vi har träffat Ida Nordlund, grundare av företaget Edushpere som erbjuder tjänsten Lektionsakuten. Lektionsakuten lanserades 2021 och är en utbildningsplattform som innehåller förinspelade lektioner tänkt att användas bland annat som stöd för nyutexaminerade lärare, för skolor som inte lyckas rekrytera […]
november 29, 2022

Imvi Labs tränar ögonkoordination och förbättrar läshastigheten med VR

Vi har träffat Peter Carlsson, medgrundare och vd på Imvi Labs som med sin patenterade lösning för mobilapp och VR-glasögon förbättrar läsförmåga och koncentration genom att träna upp hjärnans koordination av ögonen. Imvi Labs startades i augusti 2021, men forskningen […]