maj 2, 2023

Riskerna med att blanda äpplen och päron i digitaliseringsdebatten

Förord Edtechbarometern 2023: Vi måste orka lära oss mer! Debatten om digitaliseringen går i vågor. Den återkommer med regelbundenhet i en cykel på ungefär tre år. Ofta kommer kritiken som ett svar på en stark optimism om nya teknologier som […]
april 26, 2023

Ny rapport: Edtechbarometern 2023: Inflationseffekter, AI-feber och uppköp

Mitt i den pågående debatten om hur AI kommer att omstöpa vårt samhälle och kritiska röster om digitalisering i skolan hörs, släpps den årliga branschrapporten för edtech. Rapporten svarar på frågan: hur mår edtechföretagen 2023? AI är den starkaste trenden […]
april 20, 2023

Kattalo – alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar att lära sig läsa

Vi har pratat med Pether Wiklander, VD och medgrundare av Kattalo, ett företag som erbjuder verktyg och resurser som stödjer barns språkutveckling med målsättningen att minska risken att barn utvecklar läs- och skrivsvårigheter. Idag finns Kattalo främst på den svenska […]
april 18, 2023

Svar på regeringens remiss: Vad får frånvaron av en digital strategi för skolan för konsekvenser?

Nu svarar vi på regeringens remiss: Vad får frånvaron av en digital strategi för skolan för konsekvenser? Om det är något vi vet, är det att den digitala utvecklingen inte stannar av. Vi befinner oss just nu i en AI-revolution […]