maj 15, 2023

Jahopp KiP hjälper företag och utbildningsorganisationer till “ständigt lärande”

Vi har pratat med William Moradi, vd för Jahopp AB, en svensk startup som erbjuder en modulbaserad plattform, Jahopp KiP, för e-learning utifrån olika typer av utbildningsbehov så som kursprogram, online- och onsite-utbildningar, certifieringar, statistik, rapporter med mera. Jahopp KiP […]
maj 12, 2023

Åsa Zetterberg: Fler tjejer till tech och ökad genomströmning på it-utbildningarna

Edtechbarometern 2023 – Röster om digital kompetens Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige ”Fler tjejer behöver lockas till techutbildningar och genomströmningen på It-utbildningar behöver öka” Hur ser behovet av digital kompetens ut i techbranschen? – Kompetensbristen har länge varit stor inom techsektorn. […]
maj 9, 2023

Palle Lundberg: ”Vi behöver en radikal omställning i hela den offentliga sektorn”

Edtechbarometern 2023: röster om digital kompetens Palle Lundberg, vd Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ”Vi behöver en radikal omställning i hela den offentliga sektorn” Hur ser det digitala kompetensbehovet ut i offentlig sektor? – Digitalisering är en av de viktigaste […]
maj 5, 2023

Amy Loutfi: ”AI gör att vi människor måste positionera oss som art”

Edtechbarometern 2023 – röster om digital kompetens: Amy Loutfi, professor och vice rektor för AI vid Örebro universitet. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien ”AI gör att vi människor måste positionera oss som art” AI, hur påverkar det människan, samhället och demokratin? […]