maj 19, 2017
Swedish Edtech Industry välkomnar regeringens digitaliseringsstrategi
Igår presenterade regeringen sin digitaliseringsstrategi. Som branschorganisation för Edtech (educational technology) i Sverige säger vi hej till den och bjuder in till fortsatta samtal om arbetet framåt. Det är helt avgörande om Sverige ska lyckas med digitaliseringen av och utbildningssystemet, […]
maj 16, 2017

Frustration över sen upptäckt av läs- och skrivsvårigheter lade grunden till Lexplore

Lexplore startade, precis som många andra edtechföretag, ur en samhällelig frustration. Många barn med läs- och skrivsvårigheter blir upptäckta väldigt sent idag. Det här är ingens fel men det saknas systematiska förutsättningar för skolorna att upptäcka de här barnen i […]
maj 8, 2017

Eva Houltzén: ”Lås inte in skolan i slutna system!”

Axiell Education är en del av Axiell Group, ett globalt IT-bolag med kunder i över 55 länder, som utvecklar tekniskt avancerade och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter. Vi tog ett snack med Eva Houltzén, VD […]
maj 2, 2017

Lunarstorm och Playahead inspirerade till lärplattformen Vklass

Vi tog ett snack med Andreas Selling, VD på Vklass. Han är ett bra typexempel på en edtech-entreprenör. Han vikarierade i skolan, samtidigt som han drev ett webbhotell. Han såg en hel del utmaningar med dåvarande lärplattformar och tänkte att […]