mars 24, 2020

Tips vid överbelastning – när systemen laggar

Så kan man minska överbelastning på skolans digitala plattformar om fler skolor stänger När fler skolor går över till att bedriva distansundervisning sker en enorm ökning av användningen av skolans digitala plattformar. Erfarenheter från våra nordiska grannar visar på initiala […]
mars 16, 2020

Portal för hjälp till skolor att bedriva undervisning online

Nu finns en samlingsportal för att ge en överblick över det extra stöd och resurser, digitala läromedel och digitala verktyg som edtechleverantörerna erbjuder skolorna under covid-19. Portalen Skola online (covid-19) Portalen är en tillfällig samlingssida som uppdateras dagligen och som […]
mars 12, 2020

Ökad beredskap för att hjälpa skolor att bedriva undervisning online

Med anledning av utvecklingen rörande Corona (Covid 19) här och i våra grannländer, arbetar nu våra medlemmar intensivt med att öka sin beredskap att hjälpa skolor att bedriva sin undervisning online, i det fall det blir aktuellt även i Sverige. […]
mars 10, 2020

Branschens riktlinjer ska öka kvalitet och utvecklingstakt i skolans digitala ekosystem

Nu har Swedish Edtech Industry tagit fram etiska riktlinjer för sina medlemmar samt principer för en fri och sund marknad som ska vägleda branschens kvalitetsarbete framåt. Syftet är att det ska öka tryggheten för kunderna och öka takten i det nationella utvecklingsarbetet. Våra […]