mars 12, 2020

Ökad beredskap för att hjälpa skolor att bedriva undervisning online

Med anledning av utvecklingen rörande Corona (Covid 19) här och i våra grannländer, arbetar nu våra medlemmar intensivt med att öka sin beredskap att hjälpa skolor att bedriva sin undervisning online, i det fall det blir aktuellt även i Sverige. […]
mars 10, 2020

Branschens riktlinjer ska öka kvalitet och utvecklingstakt i skolans digitala ekosystem

Nu har Swedish Edtech Industry tagit fram etiska riktlinjer för sina medlemmar samt principer för en fri och sund marknad som ska vägleda branschens kvalitetsarbete framåt. Syftet är att det ska öka tryggheten för kunderna och öka takten i det nationella utvecklingsarbetet. Våra […]
februari 25, 2020

SAMS – administrativt system för minimering av manuella rutiner

Vi har pratat med några av hjärnorna bakom SAMS, Gunnar Rikardsson på Candere AB, Richard Dour, Andour Group AB och även Jeanette Edström, SAMS Advisory board. SAMS är ett administrativt system för utbildningsanordnare. Systemet är affärsstödjande, modulärt och består av […]
februari 20, 2020

SchoolSoft använder AI för att skapa bästa tänkbara schema

Vi har pratat med Hernán Ruiz, vd på SchoolSoft, ett företag med 43 anställda som funnits sen 2003 och som idag erbjuder tre produkter: lärplattform, schemaläggningsmodul och elevadministration. SchoolSoft används av förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning, både inom friskolorna, där […]