oktober 27, 2020

Beetroot Academy – LMS grundat med ett socialt perspektiv

Vi har pratat med Oskar Wahlbäck, en av medgrundarna av Beetroot Academy, ett företag som sysselsätter tre personer i Sverige och 65 i Ukraina. Beetroot Academy producerar kurser och levererar även de system som behövs för att anordna och distribuera […]
oktober 25, 2020

Det digitala ekosystemet – från varsin ringhörna till praktiska, faktiska samarbeten

Vi blickar inåt – fokus digitala lärresurser ”Kan själv är inte vägen fram. Samarbete är.” Vassa beställare, vassa leverantörer, verksamhetsnära utveckling, standarder, interoperabilitet, effektiv och säkert riggad it-miljö, balanserade avtal, smidig tillgång till tjänsterna, riktlinjer och rutiner för användning… Det […]
oktober 20, 2020

EdAider – en plattform för lärande och för datadriven och evidensbaserad skolutveckling

Vi har pratat med Jalal Nouri, vd på EdAider, ett företag som levererar en plattform för lärande, en learning-analytics-lösning som stödjer elever, lärare, skolor och kommuner att arbeta datadrivet och evidensbaserat. Avstamp i learning analytics och AI-forskning Jalal har en […]
oktober 5, 2020

I krisens spår: tre incitament som driver innovation av utbildningsteknologi

Vi blickar utåt “Coronakrisen ska inte bli en utbildningskris” Coronapandemin har hindrat 1,5 miljarder elever och studenter runt om i världen från att gå i skolan. Sedan starten av krisen har regeringar runtom i världen satt in akuta krispaket för […]