juni 15, 2017

Pionjärer inom digitala hjälpmedel

  Redan för tjugo år sedan startade Oribi, ett programutvecklingsföretag som utvecklar hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter i form av datorprogram. Främst stavningskontroller på svenska och engelska men även andra språk. Oribi levererar hjälpmedel till privatpersonen, arbetsmarknaden och […]
maj 28, 2017

“Trenden: ökad samverkan och paketering av lösningar”

Itslearning är en av de marknadsledande lärplattformarna som tidigt satta pedagogiken i första rummet och kanske därför blev så stora. I Sverige är de idag 25 anställda fördelat på kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm och globalt är de över […]
maj 19, 2017
Swedish Edtech Industry välkomnar regeringens digitaliseringsstrategi
Igår presenterade regeringen sin digitaliseringsstrategi. Som branschorganisation för Edtech (educational technology) i Sverige säger vi hej till den och bjuder in till fortsatta samtal om arbetet framåt. Det är helt avgörande om Sverige ska lyckas med digitaliseringen av och utbildningssystemet, […]
maj 16, 2017

Frustration över sen upptäckt av läs- och skrivsvårigheter lade grunden till Lexplore

Lexplore startade, precis som många andra edtechföretag, ur en samhällelig frustration. Många barn med läs- och skrivsvårigheter blir upptäckta väldigt sent idag. Det här är ingens fel men det saknas systematiska förutsättningar för skolorna att upptäcka de här barnen i […]