”Digital kommunism funkar inte, marknaden är en förutsättning för digital utveckling”

test
april 4, 2017
Swedish Edtech Industry initierar brett initiativ för att skapa en ID standard för läroplanen
april 23, 2017

Vår VD om förutsättningar för digital utveckling och det enorma guldläge Sverige har för att bli världsledande på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter inom utbildningssektorn. En av våra viktigaste samhällsfrågor.

Edtech, en global jättebransch

Edtech, education technology, är en av de snabbast växande branscherna i världen. 2020 spås den globala marknaden vara värd 252 miljarder dollar. Det betyder att Edtech är större än uppmärksammade branscher som Fintech. En anledning till den stora tillväxttakten är det ökande behovet av utbildning och livslångt lärande i hela världen, fler går i skola och digitalisering möjliggör också detta i stor skala. Här är framförallt Afrika och Asien snabbväxande marknader, där digitalisering är en lösning på lärarbrist, tillgång till skolor och läromedel. Mobila edtech-tjänster boomar i dessa världsdelar.

En annan anledning till den stora tillväxttakten är den digitala transformationen i sig, det befintliga utbildningssystemet bedöms befinna sig i början av sin digitaliseringsresa, där digitalisering är en viktig faktor för att effektivisera och utveckla utbildningssektorn. Inte minst ställer den helt nya krav på kompetenser. Digitaliseringens första lag lyder: Allt som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras, Något utbildningsdirektören för OECD, Andreas Schleisher, pekade på härom veckan. Digitaliseringen kan frigöra kraft, så att skolan kan göra rätt saker.

Miljardtillväxt väntas i Sverige

Hur ser det ut i Sverige då? En rapport om svensk Edtech, som släpptes i februari i år, visar att antalet nystartade bolag i Sverige ökar och det finns ett antal aktörer som är inne i en snabb tillväxtfas och att svensk Edtech export ökar. Edtech-bolagens omsättning växer i runda siffror med 10 % per år och de anställer fler, år för år. Förväntningarna på en fortsatt stigande omsättning är stora, eftersom utbildningssektorn bedöms vara i en tidig fas av sin digitalisering. Även om det går långsamt så skall vi ha klart för oss att vi ligger långt fram i internationella jämförelser, även på nordisk nivå.

De intervjuade investerarna i rapporten väntar sig miljardinvesteringar i svensk edtech de kommande åren. Förväntningarna gäller den inhemska marknaden, internationellt är den starka investeringstakten redan igång. Både de svenska edtechföretagen och investerarna ser en stor potential för ökad export av svensk edtech, samtidigt som man bedömer att internationella investerare i ökande utsträckning kommer att söka sig till svenska bolag. Högteknologiska edtech-bolag förväntas dra till sig de riktigt stora investeringarna. Förra veckans besked, att vår medlem Optolexia som utvecklat en banbrytande metod för tidig upptäckt av dyslexi, tagit in 50 MSEK i en investeringsrunda för att gå in på den amerikanska marknaden är ett sådant exempel bland våra startups. Dessutom är tjänsten ett fantastiskt exempel på det värde edtech kan bidra till. Som gammal rektor får jag gåshud av tanken på att fler barn kan få hjälp i tid.

Framgångsfaktorer för innovation och tillväxt

Svensk Edtech befinner sig i ett momentum, hur kan vi skapa hävstångseffekt för hela utbildningssektorn? Robin Teigland, professor Handelshögskolan, presenterade iiS Unicorn-rapport förra året, där de undersökt vilka framgångsfaktorer som ligger bakom att Sverige är det land som producerat flest Unicorns, bolag som blir värderade till mer än 1 miljard dollar, per capita. Med fintech som exempel visar rapporten på hur centralt formella och informella nätverk är för att bygga ett ekosystem för innovation och tillväxt. En framgångsfaktor är alltså ett starkt ekosystem där kunskapsutbyte, finansiellt utbyte och idégenerering gynnas av att bygga nätverk mellan bolag och över stuprörsgränser. Det har i slutändan skapat ett stort värde för slutkonsumenten. Fintech är i det här fallet en bra bransch att jämföra utbildningssektorn med, bankvärlden har varit trögrörlig och med ett högt krav på säkerhet. Kommer du ihåg när du gick med bankboken och löneavin till posten för att sätta in din lön på bankboken? Det har hänt en del sedan dess. Allt som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras.

Den fria marknaden är en förutsättare för digital utveckling. Den tekniska utvecklingen har en exponentiell utvecklingskurva och de incitament som driver utvecklingen är konkurrensen mellan innovativa techbolag. Beställare kan inte längre handla upp en lösning som skall gälla i sex år. För då står man med en dinosaurie i knäet efter halva tiden. Digital kommunism funkar inte, marknaden är en förutsättning för digital utveckling. Och då kommer vi till digitaliseringens andra lag: Den som har användarvänlighet och användarbehov i fokus vinner. Det här är alltså inget race, utan ett team work över stuprörsgränserna.

Så tar vi hand om möjligheterna

Vi har tagit fasta på de här insikterna och bygger nu ett starkt ekosystem med branschorganisationen Swedish Edtech Industry som nav. Vi har innovativa bolag som tar fram eftertraktade tjänster och produkter både på hemmamarknaden och internationellt. Fler svenska bolag expanderar nu internationellt, med en stor tillväxtpotential för marknaden, vilket kommer att skapa utvecklingskraft i hela ekosystemet. Startups, etablerade aktörer, utbildningssektorn, akademier och investerare som gemensamt bygger kunskap och kompetens kommer att vara ett viktigt steg för att det svenska utbildningssystemet skall bli världsledande på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter. Vi har bolagen och innovationsskraften, vi har en IT-infrastruktur som är bland de tre bästa i världen, vi har ett utbildningssystem som i decennier utvecklat förmågor hos våra medborgare där vårt lilla land ligger i topp på innovationsindexlistor och har klarat de senaste ekonomiska dipparna bäst av alla. Vi har alla förutsättningar för att bli världsledande. Vi skall bara kroka arm och möta de utmaningar hela det digitala paradigmskiftet nu ställer oss inför, så att vi tar hand om möjligheterna.

Jannie Jeppesen, VD Swedish Edtech Industry