mars 24, 2017

A call to Nordic Collaboration: World Learning Summit establishes a scientifically accredited publication channel, featuring Nordic Edtech

Today we can present a scientifically accredited Nordic-located world conference allowing EdTech companies and entrepreneurs a window to the world of learning and edtech. At the same time Nordic researchers are offered a meriting publication channel. Nordic countries need to […]
mars 22, 2017

Läkarstudenter bakom ny plugg-app med evidensbaserad inlärning

Vi tog ett snack med Elias Berge på Göteborgsbaserade startupen Hypocampus. Vad löser ni för problem? Läkarutbildningen är en kunskapstung utbildning. Läkarstudenterna försöker under studiernas gång få så mycket som möjligt att fastna i minnet, dels för att klara tentorna […]
mars 21, 2017

”Vi behöver ett starkt ekosystem för att digitaliseringen av utbildning skall bli bra”

Liber är Sveriges största läromedelsföretag och startades redan 1897, idag med runt hundra anställda. VDn Åsa Norberg, sitter i Swedish Edtech Industry´s stiftande styrelse. Åsa är VD sedan 2 år, men jobbat på Liber i snart 7 år. Hon har […]
mars 16, 2017

Edtechbolag vill utmana Office

Vi tog ett snack med Martin Tiberg, VD på officeutmanaren Invigos. Affärsidéen är enkel, miljarder människor kan inte skriva en bra text, så ett digitalt skriv- och lärverktyg kan förbättra möjligheterna för många. Ambitionerna är höga, man vill lära hela […]