mars 21, 2017

”Vi behöver ett starkt ekosystem för att digitaliseringen av utbildning skall bli bra”

Liber är Sveriges största läromedelsföretag och startades redan 1897, idag med runt hundra anställda. VDn Åsa Norberg, sitter i Swedish Edtech Industry´s stiftande styrelse. Åsa är VD sedan 2 år, men jobbat på Liber i snart 7 år. Hon har […]
mars 16, 2017

Edtechbolag vill utmana Office

Vi tog ett snack med Martin Tiberg, VD på officeutmanaren Invigos. Affärsidéen är enkel, miljarder människor kan inte skriva en bra text, så ett digitalt skriv- och lärverktyg kan förbättra möjligheterna för många. Ambitionerna är höga, man vill lära hela […]
mars 14, 2017

Oro kring förutsättningar för kompetensutveckling och likvärdighet

Sammanfattning: Skolans digitalisering: från IT-strategi till verksamhetsförändring. Vi har var idag på en stor workshop om skolans digitalisering. Vi försöker här sammanfatta vad som sades under dagen. Skolan står inför en stor utmaning. Skolverket har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till […]
mars 6, 2017

Soundtrap- en internationell raket

Soundtrap är ett fem år ungt bolag som redan har 1,2 miljoner användare i 200 länder, med största basen i USA. Soundtrap är en användarvänlig, webbaserad musikstudio, som fungerar på alla plattformar. Den används på skolor runt om i världen, […]