september 12, 2017

Nu lanseras Nordic Edtech Awards i samarbete med Slush

Edtech, Educational technology, är en av de snabbast växande marknaderna globalt sett, med stora investeringar som följd. I Norden har ett flertal edtechbolag skapat internationellt intresse de senaste åren. Nu går de nordiska aktörerna ihop och startar Nordic Edtech Alliance […]
september 8, 2017

Snabbväxande tidsparare: Vi behöver öka innovationskraften med en fri och sund marknad

Vi har tagit ett snack med Oliver Lundgren, verksamhetschef för Skolon som lanserades 2015, idag ett av Sveriges snabbast växande edtech-bolag med tiotusentals nya aktiva användare varje månad. Våren 2017 togs också första steget i större internationell lansering genom etablering […]
augusti 29, 2017

Landets äldsta edtech-bolag startade 1826: ”Digital transformation behöver nära samarbete”

Vi tog en pratstund med Åsa Steholt Vernerson, VD på läromedelsföretaget Gleerups. Gleerups startades 1826 och kan nog därmed klassas som vårt lands äldsta Edtechföretag. Inte desto mindre är Gleerups ett bolag som genomgått en stor digital transformation och idag […]
augusti 28, 2017

Artificiell intelligens skall individanpassa utbildning

Vi har träffat Joel Hellermark, VD och grundare, till den artificiella intelligensen Sana. Han beskriver hur han under gymnasietiden satt med en superdator i fickan och en textbok på bänken i ett klassrum där man lärde sig kollektivt. Insikten landade […]